top of page
Pilates Sınıfı

SPINEUP!

Fizyoterapistler için Klinik Pilates Programı

Bu program fizyoterapistler için klinik rehabilitasyonda pilates kullanımı ile başarı oranını en üst seviyeye çıkarmak için tasarlandı. Tamamen özgün içeriğinde pilates eğitmeni olmanın yanı sıra klinik rehabilitasyon alanında kullanılabilecek kanıta dayalı, güncel değerlendirmeler, manuel yöntemler, çeşitli pilates egzersizleri ve rehabilitasyon teknikleri bulunmaktadır.

1. Modül
Mat Pilates Programı

1. Pilates'in tarihi ve felsefesi

Pilatesin doğuşu ve uygulanırken dikkat edilmesi gereken temel felsefesi

2. Pilates eğitmenliği ve etiği

Birebir veya grup mat pilates dersi hazırlama ve üyelere en uygun şekilde aktarabilme yeteneğinin yanı sıra bir pilates eğitmeninin sahip olması gereken etik kuralları

3. Klinik değerlendirme

Postüral değerlendirme, lumbal bölge, pelvis ve kalçanın hareketli palpasyonu

4. Stabilizasyon ve mobilizasyon

Lumbo-pelvik stabilizasyon. Alt ekstremitenin mobilizasyonu ve germe egzersizleri

5. Mat pilates egzersizleri

Temel ve ileri mat pilates egzersizleri, egzersizlerin uygun modifikasyonları

6. Manuel teknikler

Lumbal bölge, pelvis ve kalça için manuel teknikler ve bu tekniklerin klinik pilates ile uygulanması

7. Spineup! Metod

Pilates hareketlerinin klinik uygulamalarda, hastalarda ve müşterilerde nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamak için grup veya bireysel vaka çalışmaları ve tedavi planları

2. Modül
Reformer Pilates Programı

1. Pilates'in tarihi ve felsefesi

Pilatesin doğuşu ve uygulanırken dikkat edilmesi gereken temel felsefesi

2. Pilates eğitmenliği ve etiği

Reformer anatomisi hakkında bilinmesi gereken her şey. Mat pilates ve reformer arasındaki bağlantı, bir üyeye reformer'ın nasıl tanıtılacağı ve reformer'da bilinmesi gereken temel güvenlik unsurları. Birebir veya grup dersi hazırlama ve güvenli bir şekilde yönetme

3. Klinik değerlendirme

Myofasyal değerlendirme, torakal, servikal bölge ve omzun hareketli palpasyonu

4. Stabilizasyon ve mobilizasyon

Skapula-torasik ve servikal stabilizasyon. Torakal bölge ve üst ekstremitenin mobilizasyonu ve germe egzersizleri 

5. Reformer pilates egzersizleri

Temel ve ileri reformer pilates egzersizleri, egzersizlerin uygun modifikasyonları

6. Manuel teknikler

Servikal, torakal bölge ve omuz için manuel teknikler ve bu tekniklerin klinik pilates ile uygulanması.

7. Spineup! Metod

Pilates hareketlerinin klinik uygulamalarda, hastalarda ve müşterilerde nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamak için grup veya bireysel vaka çalışmaları ve tedavi planları.

bottom of page