top of page

Açık Rıza Onay Metni

Biz, Sega Sağlıklı Yaşam Merkezi ("Şirket"), tarafınızca sağlanan kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemek üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza talebinde bulunmaktayız.

Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır:

  • Her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, haber bültenleri gibi pazarlama iletişimleri gönderme,

  • Veri analizi yapma,

  • Yeni ürünler geliştirme, test etme, hizmet geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme,

  • Kullanım trendlerini belirleme,

  • Tanıtım kampanyalarının etkinliğini belirleme,

  • İş faaliyetlerini yerine getirme ve genişletme.

Bu amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi, işbu metinde belirtilen süre boyunca kaydedeceğiz, depolayacağız, güncelleyeceğiz, periyodik olarak kontrol edeceğiz, yeniden düzenleyeceğiz, sınıflandıracağız, muhafaza edeceğiz ve işleyeceğiz.

Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan Şirket bağlı şirketleri ve iştirakleri ile, iş ortakları, web sitesi barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıları sağlayan hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri ile paylaşılabilir veya bunlara ifşa edilebilir. Ayrıca, yurt dışına aktarılabilir.

Bu açık rıza onayı ile, kişisel verilerimin işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacağını, sadece Sega Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanılacağını bilgi sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun'un 5/1 hükmü uyarınca aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

bottom of page